Lidmaatschap opzeggen 
Opzeggen Lidmaatschap

Wil je na dit seizoen niet meer blijven hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen.
Stuur vóór 1 mei, maar liefst zo snel mogelijk in verband met de teamindeling voor het volgend seizoen, het opzegformulier in LISA in.
Hiervoor log je via de website in op LISA-team, ga vervolgens naar CLUB en Opzegformulier. Je ontvangt een automatische email vanuit LISA, waarna de Ledenadministratie jouw opzegging zal verwerken in LISA. Zodra de opzegging geheel verwerkt is, ontvang je een bevestiging van de Ledenadministratie.

Bij opzegging op of na 1 mei tot 15 mei is een bijdrage verschuldigd van € 50,-.
Bij opzegging op of na 15 mei tot 15 juni is een bijdrage verschuldigd van € 100,-.
Bij opzegging op of na 15 juni is de volledige contributie van het volgend verenigingsjaar verschuldigd.

Funkeys en 1e jaars F spelers zijn uitgesloten van deze regeling, aangezien zij nog niet worden ingedeeld in een team.

Mededelingen aan je coach of trainer, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!

Wanneer je het lidmaatschap in de loop van het hockeyseizoen opzegt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Zaalhockey
Kun je wel aan het veldseizoen meedoen, maar niet aan het zaalseizoen, stuur dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september een mail naar [email protected]. Bij afmelding voor het zaalseizoen op of voor 1 september is geen zaalcontributie verschuldigd. Bij afmelding na 1 september is de zaalcontributie van het eerst volgende zaalseizoen verschuldigd. Je afmelding wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief.
 
Hoofdsponsor
Sponsoren