Over de commissies 
Onze vereniging functioneert uiteraard alleen goed als veel vrijwilligers zich inzetten. Een groot deel van onze vrijwilligers werkt samen in een commissie aan specifieke taken. Wil je ook graag iets meer doen voor onze club, maar weet je nog niet goed welke commissie het best bij je past, neem dan contact op via [email protected] . Dan bespreken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de actuele bemensing van de commissies.

Technische commissie (TC)
De TC maakt het mogelijk dat alle hockeyers het beste uit zichzelf kunnen halen. De TC is verantwoordelijk voor het hockeytechnisch kader, aanstellen en opleiden van trainers en indeling van de teams.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de competitie-indeling en planning en de communicatie met de KNHB. Er kunnen meerdere wedstrijdsecretarissen actief zijn voor jongste jeugd, junioren en senioren.

Ledenadministratie
De ledenadministratie verzorgt de inschrijvingen en wijzigingen van leden. De leden worden ingeschreven in het LISA-systeem, waarmee ze zelf ook kunnen inloggen op de website en in de app om lidinformatie te lezen.

Accommodatiecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor beheer en dagelijks onderhoud van clubhuis en velden. Soms worden grotere projecten opgepakt, zoals de verbouwing van het clubhuis. Aan de commissie is ook een lijst met klussers verbonden, die regelmatig komen meehelpen. Inschrijven voor de klusserslijst kan via [email protected].

Arbitragecommissie
De opleiding en begeleiding van scheidsrechters wordt door de arbitragecommissie verzorgd. Ieder jaar worden er cursussen en examens voor clubscheidsrechters gehouden en begeleidt de commissie ook de vervolgopleiding CS+. Daarnaast verzorgt deze commissie de indeling van de scheidsrechters.

Barcommissie
Alle activiteiten rondom bar en keuken vallen onder de verantwoordelijkheid van de barcommissie. De barcommissie verzorgt de inkoop, planning en organisatie. Alle teams worden enkele keren per jaar ingedeeld voor een dagdeel bardienst. Ieder team heeft een contactpersoon bar&wedstrijdtafel, die de bardienst voor zijn of haar team verdeelt.

Communicatiecommissie
Nieuwsbrieven, website en berichten via sociale media worden verzorgd door de communicatiecommissie. Daarnaast zorgen zij ervoor dat feestelijke momenten op onze club ook met de regionale media worden gedeeld. 

EHBO-commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor voorlichting over gezond sporten, blessurepreventie, medische begeleiding van sporters en natuurlijk eerste hulp bij blessures en verwondingen.

IT-commissie
De IT-infrastructuur wordt beheerd door de IT-commissie, zowel lokaal in het clubhuis als online. Deze commissie is verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van alle informatie- en communicatiesystemen.

Kascommissie
De kascommissie wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) aangesteld om de financiële huishouding van het bestuur te controleren. Na afloop van een boekjaar brengt de kascommissie verslag uit aan de ALV over haar bevindingen.

Materialencommissie
De materialencommissie is verantwoordelijk voor alle sportmaterialen, zoals ballen, hesjes, et cetera. De keepersmaterialen worden samen met het keepersteam uitgegeven. Heb je problemen met je kluisje of ballentas, mail dan naar [email protected].

Sponsorcommissie
Onze club kan ook niet functioneren zonder de ondersteuning van sponsoren. De sponsorcommissie onderhoudt contacten met het bedrijfsleven en biedt sponsorpakketten aan.

Sportiviteitscommissie
Sportiviteit en respect zijn essentiële waarden in een gezond sportklimaat. De sportiviteitscommissie werkt aan de bewustwording op dit vlak. Ook is deze commissie verantwoordelijk voor het tuchtbeleid en de Verklaringen omtrent gedrag.

Zaalcommissie
Het zaalseizoen vraagt in een intensieve aanpak om alle teams weer op de juiste plek te krijgen. De zaalcommissie is verantwoordelijk voor de zaalindelingen en teams gedurende het zaalseizoen.

Vrijwilligerscommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en is een steunpunt voor de bemensing van de andere commissies. Goede begeleiding van vrijwilligers zorgt ervoor dat iedereen taken uitvoert die ze ook echt leuk vinden. Deze commissie organiseert ook de jaarlijkse startdag 'Let's Roll'.
 
Hoofdsponsor
Sponsoren